english   castellano   català
Caritat Gómez
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici
imatge_inici

Caritat Gómez es situa dins un estil impressionista, però amb la seva empremta personal, ja que empra unes pinzellades soltes amb gruixos considerables de matèria pictòrica. Tota l'obra de l'artista gravita entorn de la llum i en conseqüència, la força i la intensitat del color és palès en cadascuna de les seves obres. La temàtica és variada i mostra l'interès de l'artista pel món que l'envolta: objectes, interiors, persones, natura i paisatge urbà.

Joan-Lluís Montané

firma